PIW Lubliniec BIP


Idź do treści


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu: iod@infosystem-projekt.pl

Inspektorat przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

Rejestracji podmiotów nadzorowanych;mięsa zwierząt na użytek własny;
Wystawiania rachunków;świadectw zdrowia dla zwierząt;zaświadczeń;umów na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia
Powiatowego Lekarza Weterynarii;
Tworzenie listy szczepień zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie;stad;chorób zakaźnych;

Kontroli urzędowych;
Interwencji i postępowania
mandatowego.
Podstawa prawna przetwarzania danych:
Ustawa z dnia 29.01.2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 36 z późniejszymi zmianami);
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych;
art.6 ust. 1 lit. a - inne dane jeżeli wyrażono zgodę;

art.6 ust. 1 lit. b - dot. zawarcia i wykonania umowy;
art.6 ust. 1 lit. c - dot. wypełnienia obowiązków prawnych;
art.6 ust. 1 lit. e - dot. zadań w interesie publicznym.


Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na jego polecenie;, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;


Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
Szanowni Państwo.


Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja będąca w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie Biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.Klauzula RODO

do pobrania


Ważne Informacje z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w LublińcuINFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu informuje o utrzymującym się zagrożeniu afrykańskim pomorem świń (ASF), związanym z pojawieniem się nowych ognisk tej choroby u świń oraz przypadków u dzików w Polsce oraz pierwszych przypadków ASF u dzików w Republice Czeskiej (80 km od granicy woj. śląskiego). Poniżej przekazuje apel Głównego Lekarza Weterynarii oraz MRiRW oraz zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń.Ważne Informacje z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu


INFORMACJE DLA HODOWCÓW DROBIU!Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu informuje, iż nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 772).

poniżej tekst rozporządzenia

Więcej informacji na temat grypy ptaków można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow


Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.)

WAŻNE | GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | STRUKTURA | REGULAMIN | STATUT | OBWODY BADAŃ | WYKAZ LECZNIC | DLA LEKARZY WYZNACZONYCH | PLIKI DO POBRANIA | LINKI | PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI | STAN MAJĄTKOWY | KONTAKT | PRACA | PRZETARGI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego