STAN MAJATKOWY - Piw Lubliniec

Przejdź do treści
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu posiada następujący majątek trwały

(wg stanu na dzień 31.12.2019 roku):

Środki trwałe o wartości brutto 529.278,95 zł
tym:
Urządzenia techniczne i maszyny 95.944,15 zł
Grupa 4 i 6
Środki transportu 122.180,50 zł
Grupa 7
Inne środki trwałe 291.472,06 zł
Grupa 8
Wartości niematerialne i prawne o wartości 19.682,24 zł.


Autor : Krzysztof Biś
Data utworzenia : 2011-02-23
Data aktualizacji : 2019-12-31
Wróć do spisu treści