STAN MAJATKOWY - Piw Lubliniec

Idź do spisu treści

Menu główne:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu posiada następujący majątek trwały

(wg stanu na dzień 31.12.2023 roku):

Środki trwałe o wartości brutto 3.285.248,02 zł

tym:

Grunty 316.239,87 zł
Grupa 0

Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 1.894.620,75 zł
Grupa 1

Urządzenia techniczne i maszyny 285.286,63 zł
Grupa 3- 6

Środki transportu 481.791,50 zł
Grupa 7

Inne środki trwałe 307.309,27 zł
Grupa 8

Wartości niematerialne i prawne o wartości brutto 17.676,58 zł.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu posiada następujący majątek trwały

(wg stanu na dzień 31.12.2022 roku):

Środki trwałe o wartości brutto 857.030,22 zł

tym:
Urządzenia techniczne i maszyny 235.193,77 zł
Grupa 3- 6
Środki transportu 337.522,50 zł
Grupa 7
Inne środki trwałe 284.313,95 zł
Grupa 8

Wartości niematerialne i prawne o wartości 17.676,58 zł.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu posiada następujący majątek trwały
(wg stanu na dzień 31.12.2021 roku):Środki trwałe o wartości brutto 651.788,34 zł
w tym:
Urządzenia techniczne i maszyny 169.743,78 zł
Grupa 3- 6
Środki transportu 200.361,00 zł
Grupa 7
Inne środki trwałe 281.683,56 zł
Grupa 8
Wartości niematerialne i prawne o wartości 17.676,58 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stan majątku trwałego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu

na dzień 31.12.2020 roku

1. Środki trwałe o wartości brutto 639.788,26 zł
tym:
- Urządzenia techniczne i maszyny 150.622,62 zł
Grupa 4 i 6
- Środki transportu 200.361,00 zł
Grupa 7
- Inne środki trwałe 288.804,64 zł
Grupa 8
2. Wartości niematerialne i prawne
o wartości brutto 21.106,58 zł
Łącznie 660.894,84 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu posiada następujący majątek trwały

(wg stanu na dzień 31.12.2019 roku):

Środki trwałe o wartości brutto 529.278,95 zł
tym:
Urządzenia techniczne i maszyny 95.944,15 zł
Grupa 4 i 6
Środki transportu 122.180,50 zł
Grupa 7
Inne środki trwałe 291.472,06 zł
Grupa 8
Wartości niematerialne i prawne o wartości 19.682,24 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Autor : Krzysztof Biś
Data utworzenia : 2011-02-23
Data aktualizacji : 2024-03-20
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego