STAN MAJATKOWY - Piw Lubliniec

Przejdź do treści

Powiatowy Inspektorat  Weterynarii w Lublińcu posiada następujący majątek trwały
(wg stanu na dzień 31.12.2021 roku):               Środki trwałe o wartości brutto 651.788,34 zł
w tym:
Urządzenia techniczne i maszyny                                                         169.743,78 zł
               Grupa 3- 6
Środki transportu                                                                           200.361,00 zł
Grupa 7
               
Inne środki trwałe                                                                         281.683,56 zł
Grupa 8
Wartości niematerialne i prawne o wartości 17.676,58 zł.


Autor : Krzysztof Biś
Data utworzenia : 2011-02-23
Data aktualizacji : 2021-12-31
Wróć do spisu treści