PIW Lubliniec BIP


Idź do treści

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

AKTUALNOŚCI


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP :

www.wetgiw.gov.pl/lubliniecpiw

Skrytka odbiorcza: /piwlubliniec/skrytka


W celu skorzystania z elektronicznego przesłania wniosków do urzędu konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP - adres internetowy: http://epuap.gov.pl


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) uruchomiona zostanie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Adres e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej : kancelaria@katowice.wiw.gov.pl Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) ( PDF),
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) (PDF),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno–technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.) (PDF),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) (PDF),
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450) ( PDF).
Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie ( PDF)

Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej. W tym celu prosimy o kontakt z Redakcją Biuletynu.


Autor : Krzysztof Biś
Data utworzenia : 2011-12-23
Data aktualizacji : 2013-02-07

WAŻNE | GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | STRUKTURA | REGULAMIN | STATUT | OBWODY BADAŃ | WYKAZ LECZNIC | DLA LEKARZY WYZNACZONYCH | PLIKI DO POBRANIA | LINKI | PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI | STAN MAJĄTKOWY | KONTAKT | PRACA | RODO | PRZETARGI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego