BIP - Piw Lubliniec

Przejdź do treści
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu posiada następujący majątek trwały

(wg stanu na dzień 31.12.2022 roku):

Środki trwałe o wartości brutto 857.030,22 zł

w tym:
Urządzenia techniczne i maszyny 235.193,77 zł
Grupa 3- 6
Środki transportu 337.522,50 zł
Grupa 7
Inne środki trwałe 284.313,95 zł
Grupa 8

Wartości niematerialne i prawne o wartości 17.676,58 zł.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROKSPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK


SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 ROK


SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2021 ROK
Autor : Krzysztof Biś
Data utworzenia : 2011-12-23
Data aktualizacji : 2022-04-30
Wróć do spisu treści