ARCHIWUM - Piw Lubliniec

Przejdź do treści


Archiwalne ogłoszenia w dziale PRACAPraca w PIW w Lubliniec

Nabór nowych pracowników odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z dnia 23 grudnia 2008r. z późniejszymi zmianami).
Informacje o wolnych stanowiskach upowszechniane są w formie ogłoszenia w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz publikowne w Biuletynie Służby Cywilnej dostępnym w punktach sprzedaży Dzienników Ustaw oraz w internecie pod adresem http://www.usc.gov.pl

Nie jest możliwe składanie ofert dotyczących zatrudnienia na stanowiskach cywilnych bez wcześniejszego ogłoszenia informacji o naborze pracowników na te stanowiska.
Ogłoszenie o pracę

Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny
do spraw: Bezpieczeństwa żywności

szczegóły w PDF
Ogłoszenie o pracę

Nabór na stanowisko: kontroler weterynaryjny
do spraw: Pasz i utylizacji

szczegóły w PDF
Ogłoszenie o pracę

Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny
do spraw: Pasz i utylizacji

szczegóły w PDF
Ogłoszenie o pracę

Nabór na stanowisko: referent
do spraw: administracyjnych

szczegóły w PDF
Ogłoszenie o pracę

Nabór na stanowisko: kontroler weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

szczegóły w PDFOgłoszenie o pracę

Nabór na stanowisko Inspektora ds. bezpieczeństwa żywności

szczegóły w PDF


Autor : Krzysztof Biś
Data utworzenia : 2011-12-23
Data aktualizacji : 2019-12-31
Wróć do spisu treści